top of page

O DRUŠTVU

Društvo je bilo ustanovljeno z namenom prispevati h kvalitetnemu in aktivnemu preživljanju počitnic, spodbujati sodelovanje in druženje med člani društva in drugimi sorodnimi organizacijami, združevanju otrok in otrok s posebnimi potrebami ter njihovih
staršev/skrbnikov, prispevati k ozaveščanju širše javnosti o načinu delu (angl. buddy system) in s svojo neprofitno programsko politiko odprtega socialnega prostora podpirati kakovostno, inovativno in slabo raziskovano kulturo.

 

GLAVNI CILJ društva je: 

Izboljšati kvaliteto življenja otrok in otrok s posebnimi potrebami ter njihovih staršev/skrbnikov preko medsebojnega sodelovanja (angl. buddy system), s pomočjo področij pedagogike, defektologije, psihologije, socialnega dela in psihosocialne pomoči.

1Z4A2762_edited.jpg

Obstajata samo dva načina, kako živeti življenje: 

prvi pravi, da nič ni čudež, drugi pa, da vse je čudež.

Katarina Skok

Diplomirana socialna delavka (Old Dominion University)

Soustanoviteljica 

Dolgoletne izkušnje na področju dela z otroki (učne in vedenjske težave, motnja avtističnega spektra) in odraslimi osebami s težavami v duševnem zdravju - tako v Sloveniji kot tujini.

V Ameriki je bila zaposlena na bolnišničnem gerontološkem oddelku (Skilled Nursing and Rehabilitation Atlantic Shores Virginia Beach), ter opravljala prostovoljno delo v društvu Autistic Buddies (Virginia Beach).

V Sloveniji je izkušnje pridobivala na Centru za socialno delo, v enoti Koper (Krizni center za otroke in mladostnike Marelična hiša, DDTC Barčica, SS Val...). Trenutno zaposlena v zrdavstveni ambulanti v Ljubljani.

Cenite svojo vizijo in sanje, saj so otroci vaše duše in zemljevid do cilja. 

Ana David

Diplomirana svetovalka psihosocialne pomoči

Soustanoviteljica

Študentka magistrskega študija psihologije.

Dolgoletne izkušnje na področju dela z otroki (učne in vedenjske težave, motnja avtističnega spektra) in odraslimi osebami s težavami v duševnem zdravju.

Izkušnje je pridobivala v dnevnem centru Petka v Kopru, SS Val, DDTC Barčica, Zavod Modri december.

Redno se udeležuje različnih seminarjev, predavanj in dogodkov na temo motenj avtističnega spektra. Nudi popoldanska varstva otrok in dodatno učno pomoč v Ljubljani in okolici. Trenutno zaposlena v osnovni šoli v Domžalah.

Ana profilka updated.jpg
bottom of page