top of page

BUDDY SISTEM

Buddy system je način dela, kjer si dva posameznika pomagata in delujeta kot ena celota

(en nevrotipičen otrok in en otrok s posebnimi potrebami). 

Skozi različne dejavnosti so tvorjene trojice (usposobljen prostovoljec, nevrotipičen otrok in otrok z avtizmom), ki s timskim delom pridejo do želenega cilja.  

INKLUZIJA

Inkluzija je zelo koristna, saj združi otroke/mladostnike s posebnimi potrebami ter nevrotipične otroke/mladostnike (otroci/mladostniki brez posebnih potreb). Na ta način otroci dobijo priložnost učenja veščin drug od drugega. Hkrati nevrotipični otroci dobijo priložnost spoznati, razumeti ter sprejeti posebne potrebe.

Tako je inkluzija pomembna tudi za otroke/mladostnike s posebnimi potrebami in ne samo za nevrotipične, saj tudi ti potrebujejo prilagoditve pri delu.

Zelo podpiramo, da se otrok prilagaja okolju, vendar se mora tudi okolje prilagajati otrokovim potrebam, željam, interesom in sposobnostim.

Cilj je razviti sožitje in občutek pripadnosti.

bottom of page